£6,000 FindAPhD Scholarship | APPLICATIONS CLOSING SOON! £6,000 FindAPhD Scholarship | APPLICATIONS CLOSING SOON!

Creadigrwydd a’r Cwricwlwm Cymraeg


   Cardiff School of Welsh

This project is no longer listed on FindAPhD.com and may not be available.

Click here to search FindAPhD.com for PhD studentship opportunities
  Dr Rhiannon Marks  No more applications being accepted  Funded PhD Project (UK Students Only)

About the Project

Hoffai Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd, mewn cydweithrediad ag Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd Prifysgol Aberystwyth, a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, wahodd ceisiadau gan unigolion a chanddynt ddiddordeb mewn astudio ar gyfer y ddoethuriaeth uchod.

Pennaf nod y prosiect yw ymchwilio i ‘greadigrwydd’ fel cysyniad deallusol cyn archwilio goblygiadau creadigrwydd ar lefel ymarferol yn y dosbarth Cymraeg yng nghyswllt Cwricwlwm i Gymru. Disgwylir y bydd deiliad yr ysgoloriaeth yn tafoli gwahanol theorïau rhyngwladol, yn casglu a dadansoddi data ansoddol mewn ysgolion Uwchradd, ac yn sgil hyn yn adeiladu ar arferion da yn y maes wrth lunio a threialu ymarferion creadigol newydd yn y dosbarth gan gyflwyno astudiaethau achos.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr brwdfrydig ac uchelgeisiol a chanddynt ddiddordeb mewn ysgrifennu creadigol ac addysgu. Bydd ymgeiswyr yn meddu ar radd dosbarth 1af neu 2:1 uchel, ac yn ddelfrydol wedi cwblhau’n llwyddiannus gwrs ôl-radd mewn pwnc addas cyn cychwyn ar y prosiect hwn.

Bydd yr ymchwil yn cael ei chyfarwyddo gan Dr Rhiannon Marks o Brifysgol Caerdydd ar y cyd â’r Athro Mererid Hopwood o Brifysgol Aberystwyth.

Mae’r Ysgoloriaeth hon wedi ei hariannu’n llawn am 3 blynedd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.


Funding Notes

Ariennir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

References

Carter, R. 2004. Language and Creativity: The Art of Common Talk. London: Routledge.
Kohl, K., Dudrah, R., et al. (eds) 2020. Creative Multilingualism: A Manifesto. Cambridge, UK: Open Book Publishers.
Llywodraeth Cymru. 2021. Cwricwlwm i Gymru. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
Llywodraeth Cymru. 2013. Un Iaith i Bawb. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
Peary, A., Hunley, T. C., 2015. Creative Writing Pedagogies for the Twenty-First Century. Carbondale: Southern Illinois University Press.
Pope, R. 2005. Creativity: Theory, History and Practice. London: Routledge.
Willis, P., Jones, S., et al. 1990. Common Culture: Symbolic Work at Play in the Everyday Cultures of the Young. Milton Keynes: Open University Press
PhD saved successfully
View saved PhDs